Vegetația și fauna sunt caracterizate printr-o varietate de specii. Din punct de vedere al biodiversității, întâlnim o mare varietate de tipuri de habitate naturale, formațiuni ierboase (fânețe), pășuni, arbuști, tufișuri, păduri.

Mamiferele întâlnite sunt: urs, cerb, căprior, mistreț, râs, lup, vulpe, iepure. Reptile: șerpi (cu aspect gri și negru). Avifauna: ciocănitoare, mierlă, specii de pițigoi, uliu păsăroi, bufniță, cucuvea și huhurez.

Principalele resurse ale solului sunt reprezentate de mari suprafețe de teren arabil pe terasele de luncă ale Vișeului, pășuni, fânețe, livezi, păduri, pietriș și nisip în albia Vișeului.