De-a lungul istoriei sale aşezarea peste care se suprapun astăzi localităţile Petrova, Crasna, Bistra Valea Vişeului (parţial) a acumulat un imens capital de prestigiu istoric. Pe cuprinsul acestui teritoriu au fost descoperite obiecte de bronz deosebit de valoroase deacum 3-4 mii de ani, obiecte romane (săgeată şi medalie cu inscripţia Via Traiana) dar şi dovezi arheologice medievale de mare importanţă pentru ştiinţa istorică.

Cu toate acestea prima atestare istorica în documente a Petrovei este, relativ târzie, la 21 aprilie 1411.

Arhitectonica aşezării, evoluţia acesteia în timp descrie un traseu justificativ istoric care începe după Oloha, apoi pe Poderei(ambele locaţii astăzi în satul Crasna), migraţia centrului localităţii a vetrei satului continuând în Susanii de azi ai Petrovei şi, în sfârşit, configuraţia de astăzi influenţată mult de calea ferată şi de drumul naţional ca factori de civilitate.

Prestigiul istoric al localităţii a sporit cu fiecare perioadă prin participarea petrovenilor la toate evenimentele de seamă ale Maramureşului dar şi la administrarea judeţului. În perioada interbelică

Petrova a ajuns să fie recunoscută ca o localitate nobilă, aspect relevant şi prin gradul de polarizare socială, provenit din chiar evoluţia istorică.

În timpul perioadei comuniste atenţia noilor autorităţi era sporită asupra Petrovei, fapt confirmat şi de alegerile din 19 noiembrie 1946 cand s-a consemnat doar în cazul listei pe care au votat şi petrovenii victoria listei ţărăniste maniste din întreg Maramureşul. Acest fapt va fi confirmat de o susţinută rezistenţă anticomunistă care a culminat cu revolta din 16 ianuarie 1989 când petrovenii s-au opus alipirii localităţii lor la comuna vecină Leordina, fapt ce a necesitat intervenţia organului judeţean de partid şi a trupelor de miliţie şi securitate.