În atenția Fermierilor înscriși la APIA – Centru de formare profesională pentru adulți

În atenția Fermierilor înscriși la APIA

Centru de formare profesională pentru adulți

JOB TRAINER MOTOC

Organizează GRATUIT

în cadrul proiectului T.I.S.A. cursuri de atestare profesională
• MĂSURA 10 AGROMEDIU SI CLIMĂ
• MĂSURA 11 AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ

La aceste cursuri pot par-cipa atât beneficiari ai masurilor PNDR, ai interven-ilor din Planul Strategic PAC 2023-2017, precum si al- fermieri interesați (extras din registru agricol sau extras APIA)

Actele necesare la înscriere sunt:
• Copie act de identitate
• Nr. angajament APIA sau AFIR

Detalii