Subsolul se remarcă prin însemnate zăcăminte de neferoase şi sulfuri polimetalice. Deactivitatea vulcanică din această zonă, sunt legate şi numeroase izvoare minerale cu reale calităţi curative. Avându-se în vedere calităţile terapeutice ale acestora (păcura) s-ar cere o valorificare a lor mai judicioasă, actualmente ele fiind folosite doar pe plan local.

Sarea a fost una din bogăţiile principale ale acestei localităţi, ea găsindu-se la mici adâncimi. Începutul exploatării sării în Dragomireşti este pus pentru sec. II sau chiar pentru vremurile de dinaintea erei creştine.

Alte bogăţii ale subsolului au fost cărbunele şi zăcămintele de ţiţei. Ţiţeiul a fost exploatat de la sfârşitul sec.al XVII-lea şi până la mijlocul sec.XX.