Conform datelor extrase din Geografia României Geografia fizică, editată în anul 1983 de Institutul de Geografie al Universității din București, teritoriul administrativ al comunei Petrova se situează în regiunea pedogeografică A, carpatică:

– din Domeniul nr. III (din totalul de IV) al cambisolurilor și argiluvisolurilor, din depresiunile montane cu caracter colinar

– din Subdomeniul a. (din 3 subdomenii a, b, c) al solurilor brune cu – mezobazice, soluri brune luvice și soluri brune acide

– din Districtul 18 D al Depresiunii Maramureșului

– zona de luncă a Râului Vișeu face parte din categoria solurilor neevoluate sau trunchiate, soluri aluviale și protosoluri aluviale