Acte necesare în cazul eliberării actului de identitate pe bază de procură specială cetățenilor români aflați în străinătate

Descarcare document


Acte necesare în cazul eliberării cărții de identitate provizorii cetățenilor români cu domiciliul în străinătate și reședința în România

Descarcare document


Acte necesare pentru eliberarea actului de identitate în cazul schimbării domiciliului din străinătate în România

Descarcare document


Acte necesare pentru eliberarea actului de identitate în cazul schimbării domiciliului

Descarcare document


Acte necesare pentru eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate

Descarcare document


Acte necesare pentru eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani până la împlinirea vârstei de 18 ani

Descarcare document


Acte necesare pentru eliberarea cărții de identitate provizorii

Descarcare document


Acte necesare pentru înscrierea mențiunii de stabilire a reședinței

Descarcare document


Dovada adresei de domiciliu

Descarcare document